Logo 4 Paws Motion

Reikibehandeling

Reiki is een Japanse geneeswijze, een energetische manier om te helen en te ondersteunen bij reguliere geneeswijze. De Nederlandse vertaling van reiki is “kracht van de zon” of minder letterlijk “universele energie”. Reiki is een behandelwijze, een prachtige, liefdevolle manier om te helen, zowel lichamelijk als op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.
“Rei”staat voor spiritueel, universeel en heilig. “Ki” staat voor energie en kracht.

Reiki heeft vele positieve effecten en is een laagdrempelige behandeling voor honden die het spannend vinden om aangeraakt te worden en uit balans zijn.

Honden hebben een energetisch lichaam. Wanneer de hond uit balans is verliest hij energie, hierdoor kunnen allerlei disbalansen ontstaan welke zich uiten in lichamelijke, emotionele en gedragsmatige blokkades. Reiki kan ingezet worden ter ondersteuning van emotionele en lichamelijke klachten. Door het toepassen van reiki ontstaat er bij de hond het vermogen om zichzelf te herstellen en in balans te komen.

Een reikibehandeling kan worden ingezet bij:

  • Pijnvermindering
  • Ontspanning (ter voorbereiding op een massage)
  • Opheffen van blokkades
  • Vermindering van stress
  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Ter ondersteuning van andere therapieën
  • Ter voorbereiding op een operatie
  • Ter voorbereiding op een lange reis (vliegreis, autorit etc.)

Het intakegesprek

Voorafgaand stuur ik u een vragenlijst toe, welke u kunt invullen en naar mij terug kunt mailen. Op die manier kan ik me alvast voorbereiden op de behandeling. Tijdens het eerste consult bespreken we de vragenlijst en start ik met een 1ste sessie. Afhankelijk van wat de hond nodig heeft en aangeeft duurt een reiki- behandeling ongeveer 45 minuten. Hoeveel sessies een hond nodig heeft is afhankelijk van de hoeveelheid blokkades en acceptatie van de hond. Soms is er na de eerste sessie al duidelijk resultaat zichtbaar en in andere gevallen zullen er meerdere sessies plaats moeten vinden. De gemiddelde hond laat na 3 sessies de behandeling volledig toe, waardoor blokkades kunnen worden opgeheven.